Монголын Үндэсний музей, Өмнөговь аймгийн музейн хамтран зохион байгуулж буй “Говийн бүсийн музейн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сургалт Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод амжилттай явагдаж байна. Сургалтанд 6 аймаг, 10 сумдын музей, орон нутаг судлах танхимын ажилтнууд хамрагдаж байна.
2022-10-20

Монголын Үндэсний музей, Өмнөговь аймгийн музейн хамтран зохион байгуулж буй “Говийн бүсийн музейн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сургалт Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод амжилттай явагдаж байна. Сургалтанд 6 аймаг, 10 сумдын музей, орон нутаг судлах танхимын ажилтнууд хамрагдаж байна.

 

# Сэдвүүд
Мэдээ